Praktijksetting

Werkwijze


Aanmelding huisarts
Aanmelding huisarts digitaal via Zorgdomein (of Zorgmail).
Nadat u van Zorgdomein via uw email uw ZD-nummer heeft ontvangen belt u voor screening en het maken van een afspraak.
Behandelaanbod
Medicamenteuze behandeling en ondersteunende psychotherapie van angst- en stemmingsstoornissen en ADHD bij volwassenen middels beeldbellen, praktijk- of huisbezoek.
Wachttijden
De intake vindt plaats binnen 2 weken na telefonische screening. Er is geen wachttijd tussen intake en behandeling.
Voorbereiding
U toont uw identiteitsbewijs en overlegt een actueel medicatie overzicht verkrijgbaar bij uw apotheek.
SMS-herinnering
24 uur voor de geplande afspraak ontvangt u een automatisch herinneringsbericht op uw mobiele telefoon.
Beeldbellen
Vanuit Embloom (Meet) kunt u veilig beeldbellen en berichten versturen.
E-health
Embloom biedt in overleg met uw behandelaar digitaal aan
– Vragenlijsten (diagnostisch, klachtenverloop, tevredenheidsonderzoek).
– Educatie (voorlichting video’s over behandeling, stoornis en klachten).
– Oefeningen (CGT, ACT, Mindfulness, Schematherapie, Positieve Psychologie).
– Dagboeken (registreren van stemming, angst, stress of alcoholgebruik).
– Modules (zelfhulpmodules op het gebied van angst en paniek, burn out, minder piekeren, relatieproblemen, rouwverwerking, slaapproblemen, depressie).
Effectmeting
Routine Outcome Monitoring (ROM) verzamelt digitaal gestandaardiseerde uitkomstenmeting van de behandeling. De klachtenlijst OQ-45 en het tevredenheidsonderzoek CQI worden u periodiek voorgelegd door Embloom.
Nazorg
Na afsluiting van uw behandeling wordt u terugverwezen naar uw huisarts met een eventueel advies voor vervolgbehandeling elders. Voor een afsluitend bericht aan uw huisarts is uw toestemming vereist.
Huisregels
Van agressie, intimidatie of bedreiging wordt aangifte gedaan. Uw behandeling wordt dan terugverwezen naar uw huisarts.
Giften
Giften en cadeaus kunnen niet worden geaccepteerd.
Contactgegevens
Nina Simonestraat 94, 6541 EC Nijmegen.
info@praktijk-vandenberg.nl
0622259744 (werkdagen 12.00-13.00 uur)