Zorgaanbieder

Kwaliteitsstatuut
Alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, zijn verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Het kwaliteitsstatuut is bij de praktijk op te vragen
Landelijk kwaliteitsstatuut 3.0 (goedgekeurd 10-1-2022)
Ambulant-sectie II Arts-specialist.
De zelfstandig gevestigd psychiater heeft als regiebehandelaar zowel een indicerende en coördinerende rol.
De zelfstandig gevestigd psychiater behandelt alleen patiënten die daadwerkelijk zorg van een psychiater nodig hebben.
Complexiteit van problematiek en zorgaanbod, 4 categorieën:
A. Laagcomplexe problematiek, laagcomplex zorgaanbod. Psychiater van den Berg
B. Hoogcomplexe problematiek, laagcomplex zorgaanbod. Psychiater van den Berg
C. Hoogcomplexe problematiek, hoogcomplex zorgaanbod. –
D. Crisis. –
Klachtenregeling
Deze vindt u onder het tabblad ‘ZGP klachtenregeling’.
Privacy statement
Deze vindt u onder het tabblad ‘ZGP privacy statement’.