Regionaal

Lerend netwerk
De afdeling Zelfstandig Gevestigd Psychiaters van de NVvP kent regionale verenigingen. Samenwerkingsverband Vrij en Gevestigd vormt een monodisciplinair lerend netwerk van zelfstandig gevestigd psychiaters in de regio Nijmegen. Het IFMS- en visitatietraject voor herregistratie RGS maken hier onderdeel van uit.

Samenwerking
Waarneming binnen kantooruren
Bij afwezigheid wordt waargenomen door één van de ZGP’s van het samenwerkingsverband Vrij en Gevestigd https://vrijengevestigd.praktijkinfo.nl/ (vermeld op de voice-mail)  of u raadpleegt uw huisarts.
Waarneming buiten kantooruren
Voor een psychiatrische crisissituatie buiten kantooruren wendt u zich tot uw dienstdoend huisarts die zo nodig de regionale crisisdienst kan consulteren.
Ondersteuning kan bieden: De Luisterlijn telefonische hulpdienst 0900-0767 en 113 Zelfmoordpreventie bereikbaar via 113 en gratis via 0800-0113 https://www.113.nl/
Recepten
Recepten worden digitaal beveiligd naar uw apotheek verzonden. Alleen generieke of stofnamen worden voorgeschreven.
Laboratoriumonderzoek
Op indicatie wordt laboratoriumonderzoek aangevraagd bij het huisartsenlaboratorium van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis.
Consultatie huisartsen
Digitale consultatie of intercollegiaal overleg via Zorgdomein Overleg of Zorgmail.