Regionaal

Samenwerking
Waarneming binnen kantooruren
Bij afwezigheid wordt staat de waarneming vermeld op de voicemail  of u raadpleegt uw huisarts.
Waarneming buiten kantooruren
Voor een psychiatrische crisissituatie buiten kantooruren wendt u zich tot uw dienstdoend huisarts die zo nodig de regionale crisisdienst kan consulteren.
Ondersteuning kan bieden: De Luisterlijn telefonische hulpdienst 0900-0767 en 113 Zelfmoordpreventie bereikbaar via 113 en gratis via 0800-0113 https://www.113.nl/
Recepten
Recepten worden digitaal beveiligd naar uw apotheek verzonden. Alleen generieke of stofnamen worden voorgeschreven.
Laboratoriumonderzoek
Op indicatie wordt laboratoriumonderzoek aangevraagd bij het huisartsenlaboratorium van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis.
Consultatie huisartsen
Digitale consultatie of intercollegiaal overleg via Zorgdomein Overleg of Zorgmail.