Beeldbellen farmacotherapie angst- en stemmingsstoornissen

Medicamenteuze behandeling van angst- en stemmingsstoornissen bij volwassenen middels beeldbellen.

Specialistische GGZ
Verwijzing naar de specialistische GGZ is aan de orde bij het vermoeden van een psychiatrische stoornis, hoge complexiteit en/of hoog risico. In andere gevallen ligt verwijzing naar de generalistische basisGGZ meer voor de hand of behandeling door uw huisarts en praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ).
De overheid stimuleert daar waar de zorg niet strikt door een psychiater uitgevoerd dient te worden deze door een andere beroepsgroep geleverd kan worden. De praktijk heeft een aanbod voor monodisciplinaire behandeling zonder gelijktijdige behandeltrajecten elders. Voor multidisciplinaire specialistische GGZ zijn de instellingen en ziekenhuizen ingericht.

Zwangerschap en psychiatrie
Bij een zwangerschap(swens) is verwijzing door uw huisarts naar een POP-poli (Psychiatrie, Obstetrie, Pediatrie) meer geïndiceerd.