Videobellen farmacotherapie stemmingsstoornissen

Farmacotherapie van stemmingsstoornissen bij volwassenen in combinatie met ondersteunende psychotherapie.

Specialistische GGZ
Verwijzing naar de specialistische GGZ is aan de orde bij het vermoeden van een psychiatrische stoornis, hoge complexiteit en/of hoog risico. In andere gevallen ligt verwijzing naar de generalistische basisGGZ meer voor de hand of behandeling door uw huisarts en praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ). De praktijk heeft een aanbod voor monodisciplinaire behandeling zonder gelijktijdige behandeltrajecten elders. Voor multidisciplinaire specialistische GGZ zijn de instellingen en ziekenhuizen ingericht.

Zwangerschap en psychiatrie
Bij een zwangerschap(swens) is verwijzing door uw huisarts naar een POP-poli (Psychiatrie, Obstetrie, Pediatrie) meer geïndiceerd.