U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Waarneming

Binnen kantooruren:
Bij afwezigheid wordt waargenomen door één van de praktijken van het samenwerkingsverband Vrij en Gevestigd  https://vrijengevestigd.praktijkinfo.nl/
(vermeld op de voice-mail)  of u raadpleegt uw huisarts.

Buiten kantooruren:
Voor een psychiatrische crisissituatie buiten kantooruren wendt u zich tot uw dienstdoend huisarts die zo nodig de crisisdienst kan consulteren.
Ondersteuning kan bieden: De Luisterlijn telefonische hulpdienst 0900-0767 en 113 Zelfmoordpreventie  0900-0113 https://www.113.nl/

Recepten
Recepten worden digitaal per Edifact naar uw apotheek verzonden. Alleen generieke of stofnamen worden voorgeschreven.

Rijveiligheid
www.rijveiligmetmedicijnen.nl  verstrekt informatie over de invloed van psychofarmaca op uw rijvaardigheid.

Medicijnen mee op reis
Op https://www.hetcak.nl/ informeert de overheid u over het meenemen van psychofarmaca naar het buitenland.

Afbouw van psychofarmaca
De site van Taperingstrips.nl biedt informatie over het geleidelijk afbouwen van psychofarmaca.

Laboratoriumonderzoek
Op indicatie wordt laboratoriumonderzoek aangevraagd via het CWZ.

E-health
Telepsy biedt in overleg met uw behandelaar digitaal aan :

- Vragenlijsten (diagnostisch, klachtenverloop, tevredenheidsonderzoek).
- Educatie (voorlichting video's over behandeling, stoornis en klachten).
- Oefeningen (CGT, ACT, Mindfulness, Schematherapie, Positieve Psychologie).
- Dagboeken (registreren van stemming, angst, stress of alcoholgebruik).
- Modules (zelfhulpmodules op het gebied van angst en paniek, burn out, minder piekeren, relatieproblemen, rouwverwerking, slaapproblemen, depressie).

Effectmeting
Routine
Outcome Monitoring (ROM) verzamelt digitaal gestandaardiseerde uitkomstenmeting van de behandeling. De klachtenlijst OQ-45 en het tevredenheidsonderzoek CQI worden u periodiek voorgelegd door Telepsy.

Tevredenheidsonderzoek CQI   

  Metingen Cliëntscore
Schaal Klaargezet Voltooid (N) Respons (%) Gemiddeld
Functioneren 367 297 80,93 77,55
Bejegening 367 297 80,93 74,79
Informatie over de behandeling 367 297 80,93 85,52
Deskundigheid van de hulpverlener 367 297 80,93 92,37
Informatie over cliëntenrechten 367 297 80,93 42,42
Bereikbaarheid 367 297 80,93 91,86
Keuzemogelijkheid 367 297 80,93 64,56
Informatie over medicatie 367 297 80,93 70,15
Informatie tussen behandelaars 367 297 80,93 35,47
Behandelaars op een lijn 367 297 80,93 34,74
Waardeoordeel behandeling 367 297 80,93 79,97