U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Waarneming

Binnen kantooruren:
Bij afwezigheid zoals vakanties wordt waargenomen door één van de praktijken van het samenwerkingsverband Vrij en Gevestigd  https://vrijengevestigd.praktijkinfo.nl/
(vermeld op de voice-mail)  of u raadpleegt uw huisarts.

Buiten kantooruren:
Voor een psychiatrische crisissituatie buiten kantooruren wendt u zich tot uw dienstdoend huisarts die zo nodig de crisisdienst kan consulteren.
Ondersteuning kan bieden: Sensoor 24-uurs telefonische hulpdienst 0900-0767 en 113 Zelfmoordpreventie  0900-0113 https://www.113.nl

Recepten
Recepten worden digitaal per Edifact naar uw apotheek verzonden. Alleen generieke of stofnamen worden voorgeschreven.

Rijveiligheid
www.rijveiligmetmedicijnen.nl  verstrekt informatie over de invloed van psychofarmaca op uw rijvaardigheid.

Medicijnen mee op reis

Op www.hetcak.nl informeert de overheid u over het meenemen van psychofarmaca naar het buitenland.

Laboratoriumonderzoek
Op indicatie wordt laboratoriumonderzoek aangevraagd via de prikpost van het CWZ.

E-health
Telepsy biedt in overleg met uw behandelaar digitaal aan :

- Vragenlijsten (diagnostisch, klachtenverloop, tevredenheidsonderzoek).
- Educatie (voorlichting video's over behandeling, stoornis en klachten).
- Oefeningen (CGT, ACT, Mindfulness, Schematherapie, Positieve Psychologie).
- Dagboeken (registreren van stemming, angst, stress of alcoholgebruik).
- Modules (zelfhulpmodules op het gebied van angst en paniek, burn out, minder piekeren, relatieproblemen, rouwverwerking, slaapproblemen, depressie).

Effectmeting
Routine
Outcome Monitoring (ROM) verzamelt digitaal gestandaardiseerde uitkomstenmeting van de behandeling. De klachtenlijst OQ-45 en het tevredenheidsonderzoek CQI worden u periodiek voorgelegd door Telepsy.

Tevredenheidsonderzoek CQI   

  Metingen Cliëntscore
Schaal Klaargezet Voltooid (N) Respons (%) Gemiddeld
Functioneren 338 273 80,77 77,68
Bejegening 338 273 80,77 74,61
Informatie over de behandeling 338 273 80,77 85,16
Deskundigheid van de hulpverlener 338 273 80,77 92,43
Informatie over cliëntenrechten 338 273 80,77 39,80
Bereikbaarheid 338 273 80,77 91,51
Keuzemogelijkheid 338 273 80,77 63,37
Informatie over medicatie 338 273 80,77 70,45
Informatie tussen behandelaars 338 273 80,77 33,76
Behandelaars op een lijn 338 273 80,77 33,55
Waardeoordeel behandeling 338 273 80,77 79,67