U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

Specialistische GGZ
Verwijzing naar de specialistische GGZ is aan de orde bij het vermoeden van een psychiatrische stoornis, hoge complexiteit en/of hoog risico. In andere gevallen ligt verwijzing naar de generalistische basisGGZ meer voor de hand of behandeling door uw huisarts en praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ). De praktijk heeft een aanbod voor monodisciplinaire specialistische GGZ. Voor multidisciplinaire specialistische GGZ zijn de instellingen en ziekenhuizen ingericht.

Positionering t.o.v. andere zorgaanbieders
stap 1. uw huisarts
stap 2. praktijkondersteuner GGZ in de huisartspraktijk
stap 3. basisGGZ (psycholoog)

stap 4. specialistische GGZ monodisciplinair (psychotherapeut)
stap 5. specialistische GGZ monodisciplinair (psychiater): Psychiater van den Berg
stap 6. specialistische GGZ multidisciplinair (instelling)

Doelgroep
Volwassenen.

Hoofddiagnoses
Depressieve stoornissen; Bipolaire en overige stemmingsstoornissen; Angststoornissen; Schizofrenie en andere psychotische stoornissen.

Richtlijnen
Federatie Medisch Specialisten: Richtlijnendatabase https://richtlijnendatabase.nl.

Behandelmethoden: psychofarmaca
Medicamenteuze protocollaire behandeling volgens evidence based richtlijnen. Aandacht voor  het bijwerkingenprofiel en de rijveiligheid.

Behandelmethoden: ondersteunende psychotherapie
Psychotherapeutische gespreksvaardigheden gericht op het verwerven van inzicht, exploreren van achtergronden en het hanteren van  psychiatrische symptomen.

Zwangerschap en psychiatrie
Bij een zwangerschap(swens) is verwijzing door uw huisarts naar de POP-poli (Psychiatrie, Obstetrie, Pediatrie) van het Radboudumc of CWZ meer geïndiceerd.

Nazorg
Na afsluiting van uw behandeling wordt u terug verwezen naar uw huisarts. Dit kan gepaard gaan met een eventueel advies voor vervolgbehandeling elders. In het geval van stabilisatie van langerdurende problematiek is begeleiding door de huisarts en praktijkondersteuner GGZ aan de orde of generalistische basisGGZ. Voor een afsluitend bericht aan uw huisarts is uw toestemming vereist.

Niet in het aanbod aanwezig
De praktijk heeft geen aanbod voor keuringen, beoordelingen, verklaringen en expertise-onderzoeken.