U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Specialistische GGZ
Verwijzing naar de specialistische GGZ is aan de orde bij het vermoeden van een psychiatrische stoornis, hoge complexiteit en/of hoog risico. In andere gevallen ligt verwijzing naar de generalistische basisGGZ meer voor de hand of behandeling door uw huisarts en praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ). De praktijk heeft een aanbod voor monodisciplinaire specialistische GGZ. Voor multidisciplinaire specialistische GGZ zijn de instellingen en ziekenhuizen ingericht.

Doel
De behandeling in de specialistische GGZ is gericht op herstel of rehabilitatie.

Doelgroep
Volwassenen.

Hoofddiagnoses
Depressieve stoornissen; Bipolaire en overige stemmingsstoornissen; Angststoornissen; Schizofrenie en andere psychotische stoornissen.

Richtlijnen
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie http://www.nvvp.net/website/richtlijnen/overzicht-richtlijnen

Behandelmethoden: Diagnostiek, indicatiestelling en advisering
Wanneer er na de intake geen indicatie voor specialistische GGZ aanwezig is of een behandeling elders geïndiceerd is wordt u met een advies terugverwezen naar uw huisarts.

Behandelmethoden: Psychofarmaca
Medicamenteuze protocollaire behandeling volgens evidence based richtlijnen. Aandacht voor  het bijwerkingenprofiel en de rijveiligheid.

Behandelmethoden: Psychotherapie
Psychotherapeutische gespreksvaardigheden gericht op het verwerven van inzicht, exploreren van achtergronden en het hanteren van  psychiatrische symptomen.

Betrekken steunsysteem
Aandacht is er voor de rol van partner, ouders, kinderen, familie of belangrijke anderen uit het primaire steunsysteem. Waar mogelijk worden deze in de behandeling betrokken, met toestemming van uzelf.

Nazorg
Na afsluiting van uw behandeling wordt u terug verwezen naar uw huisarts. Dit kan gepaard gaan met een eventueel advies voor vervolgbehandeling elders. In het geval van stabilisatie van langerdurende problematiek is begeleiding door de huisarts en praktijkondersteuner GGZ aan de orde of generalistische basisGGZ. Voor een afsluitend bericht aan uw huisarts is uw toestemming vereist.