U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Op zoek naar een hulpverlener? Raadpleeg de website Kiezen in de GGZ www.kiezenindeggz.nl

 

Welkom op de praktijksite van Psychiater van den Berg Arnhem Nijmegen,

praktijk voor gecontracteerde monodisciplinaire specialistische Geestelijke Gezondheidszorg. 

Curriculum Vitae A.J.M. (Arno) van den Berg, psychiater volwassenen

  • 1989 Artsexamen.
  • 1998 BIG-registratie 69025919601.
  • 1999 Inschrijving Register Medisch Specialisten, Psychiatrie.
  • 2011 Inschrijving KVK 51949512.
  • 2014 Herregistratie Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).
  • 2016 Herregistratie Interne Aantekening Volwassenenpsychiatrie NVvP.
  • 2017 Kwaliteitsstatuut.
  • 2018 Kwaliteitsvisitatie Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.
  • agenda: september 2019 herregistratie RGS.

Lidmaatschap: artsenfederatie KNMG; Federatie Medisch Specialisten; Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, afdeling Zelfstandig Gevestigd Psychiaters en platform LHBT en Psychiatrie; samenwerkingsverband Vrij en Gevestigd.

Behandelvisie
Ik onderschrijf de visie van de afdeling Zelfstandig Gevestigd Psychiaters van de NVvP zoals gedefinieerd in de profielschets 2010:

'De individuele behandelrelatie staat centraal tussen patiënt en zelfstandig gevestigd psychiater. De zelfstandig gevestigd psychiater is goed toegankelijk voor zowel patiënt als verwijzer en behandelt zelf. De patiënt kiest gericht voor continuïteit van zorg en kleinschaligheid. De zelfstandig gevestigd psychiater levert maatwerk, gebaseerd op richtlijnen. Hij is een medisch specialist en heeft derhalve een brede kijk heeft op psychopathologie, somatiek en de onderlinge samenhang en beschikt over uitgebreide behandelopties. In het algemeen behandelt de psychiater de meer complexe, langdurige of recidiverende problematiek, vaak nadat een patiënt gezien is door andere disciplines.'